Morphic Technologies har tecknat avtal om att sälja det delägda (81,6%) fastighetsbolaget, Verdal 1309  AS  i Norge till  SIVA Verdal Eiendom AS . Köpeskillingen för hela bolaget uppgår till ca 11,3 mkr och reavinsten beräknas till dryga 3 mkr, varav ca 2,5 mkr är hänförbart till Morphic. Köpeskillingen bedöms vara erhållen före årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:
Martin Valfridsson, VD, 070 556 3009
[email protected]

eller

Robert Rehbinder, ordförande, 070 8249840