Morphic tar det operativa ansvaret i Hydropulsor

Morphic Technologies AB (publ) tar med omedelbar verkan tar över det
operativa ansvaret i Hydropulsor AB. Målsättningen är att nå ett
samgående mellan Morphic Technologies och Hydropulsor.

Uppgörelsen möjliggörs genom ett samarbetsavtal mellan Morphic
Technologies och Hydropulsors nya huvudägare, High Speed Forming AB.
High Speed Forming har övertagit huvuddelen av de tidigare huvudägarna
Svenska Metallindustriarbetarförbundet och riskkapitalbolaget Metallicas
aktier i Hydropulsor AB. High Speed Forming har därmed röstmajoritet i
Hydropulsor. Hydropulsor ställde i slutet av maj in sina betalningar och
är under företagsrekonstruktion.

– Avtalet är till stor fördel för både Morphic Technologies och
Hydropulsor. Ett nära samarbete mellan Morphic Technologies och
Hydropulsor stärker oss i vår ambition att bygga upp ett starkt svenskt
företag, marknadsledande inom höghastighetsteknik. Tillsammans kommer vi
att fortsätta bearbetningen av både Hydropulsors och Morphics
kundkontakter i syfte att nå konkurrenskraftiga industrianläggningar och
nöjda kunder, säger Peter Heidlund, styrelseordförande i Morphic
Technologies.

Utöver operativt ansvar kommer Morphic Technologies även ta aktiv del i
Hydropulsors styrelse. Morphic Technologies och HighSpeedForming kommer
att bidra med två representanter vardera.

Morphic Technologies står inför en kommersialisering av
höghastighetstekniken, vilken gör det möjligt att kostnadseffektivt
framställa kvalitetskomponenter i stora serier. För närvarande fokuseras
arbetet på att etablera referensanläggningar inom olika marknadssegment.

Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att
effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin – kapning
av metalliska material, formning av homogena material och formning av
metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031-
7045865, [email protected]
Prof. Yngve Bergström, High Speed Forming, 070-2240205,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga.

Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på
sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan
följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00200/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00200/wkr0002.pdf