Morphic Technologies förvärvar materialhanteringsföretaget SensActive AB. Verksamheten kommer att uppgå som en integrerad del i Morphics dotterbolag Dynamis AB.

SensActive är specialiserade inom optisk mätteknik. Företaget har utvecklat en avancerad scanner för kvalitetsövervakning av bearbetade komponenter. Systemet, som även består av en automatiserad materialhanteringsutrustning, underlättar och effektiviserar kvalitetssäkringen av komponenter.

Inom Morphics bränslecellsverksamhet kommer SensActivs system att användas för kontroll och hantering vid produktion av flödesplattor till bränsleceller. Flera av våra intressenter har uttryckt önskan att själva få tillgång till hanteringsutrustningen i sin nuvarande och kommande produktion av andra komponenter. I och med förvärvet överförs offerterna till Dynamis förmån.

”Vi känner SensActive väldigt väl. Vi har samarbetat under en längre tid och deras produkter utgör ett bra stöd i vår verksamhet. Samtidigt har vi stora förhoppningar om att kunna sälja tekniken vidare till externa kunder inom verkstadsindustrin”, säger Peter Heidlund, VD för Morphic Technologies.

Förvärvet sker genom en apportemission innebärande att Morphic övertar 100 procent av aktierna i SensActive gentemot nyemission av B-aktier i Morphic Technologies AB enligt följande villkor. Bolagets aktiekapital ökas med högst 8.146,60 kr genom emission av högst 203 665 aktier av serie B. Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från bolagsstämman 29 september 2005 om nyemission enligt ovan beskrivna villkor.

Göteborg 2005-10-21