Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Morphic Technologies AB för notering på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Noteringen innebär att handeln i B-aktien flyttas från handelsplatsen First North till Nordiska börsens lista för medelstora företag. Första handelsdag är den 4 mars 2008 och handelspostens storlek har fastställts till 500 aktier. Något utgivande av nya aktier i samband med noteringen kommer inte att ske.

”Att vi nu tar steget till OMX Nordiska Börs Stockholm är ett naturligt steg i vår utveckling. Vi har under det senaste året attraherat en allt större skara av institutionella och internationella investerare. För dem innebär noteringen en kvalitetsstämpel. Självklart hoppas vi även att noteringen kommer bidra till ett fortsatt stort intresse för miljö- och klimatfrågor, säger Johannes Falk, IR-chef på Morphic Technologies AB.

Ett noteringsprospekt kommer från och med den 27 februari 2008 att finnas tillgängligt via bolagets webbplats, www.morphic.se/prospekt, eller via www.swedbank.se/prospekt.

Det vid OMX Nordiska Börs noterade aktiekapitalet uppgår till 6 030 880,88 kronor, motsvarande totalt 150 772 022 aktier, varav 5 984 000 A-aktier (ej föremål för notering) och 144 788 022 B-aktier.