Morphic Technologies AB (publ), u.n.ä. till Amasten Holding AB (publ) (”Bolaget”), tillträder idag Amasten Bostäder AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 90 MSEK och erläggs genom emission av 12 857 143 B-aktier á 7,00 SEK per aktie (efter sammanläggning av aktier med villkoren 1:100), vilket beslutades av den extra bolagsstämman den 10 januari 2013.

När apportemissionen har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 25 765 120,36 SEK fördelat på totalt 17 176 569 aktier.

Som tidigare meddelats kommer första handelsdag på First North kommer att vara den 28 januari 2013 och sista handelsdag på Small Cap kommer att vara den 25 januari 2013.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Melin, Morphic Technologies AB, u.n.ä. till Amasten Holding AB
[email protected] + 46 20 210 575

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

eller

Mattias Klintemar, avgående VD i Morphic Technologies u.n.ä. till Amasten Holding AB, +46 70 932 64 67,
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.