Som ett led i den strukturaffär med Amasten Bostäder AB som Morphic Technologies AB (publ), u.n.ä. till Amasten Holding AB (publ), (”Bolaget”) kommunicerade till marknaden den 30 november 2012 kommer Bolaget byta handelsplats för Bolagets aktier från NASDAQ OMX Small Cap (”Small Cap”) till NASDAQ OMX First North (”First North”).

Bolaget har idag erhållit godkännande från NASDAQ OMX för upptagande av handel av Bolagets aktier på First North. Första handelsdag på First North kommer att vara den 28 januari 2013 och sista handelsdag på Small Cap kommer att vara den 25 januari 2013.

Inför noteringen har en bolagsbeskrivning upprättats som beskriver den verksamhetsförändring som sker i samband med strukturaffären med Amasten Bostäder AB. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på www.morphic.se samt www.amasten.se. Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, avgående VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

eller

Thomas Melin, VD och huvudägare i Amasten Bostäder
[email protected] + 46 20 210 575

  

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.