Morphic Technologies allierar sig inom bränsleceller

Morphic Technologies har tecknat ett samarbetsavtal med ett etablerat
bränslecellsföretag i Tyskland. Samarbetet avser att utnyttja Morphic
Technologies produktionsteknik för att på ett nytt och rationellt sätt
ta fram bränslecellsplattor. Bränslecellsplattorna utgör idag en stor
kostnadsandel i ett bränslecellssystem, där industrin saknar
kostnadseffektiva produktionsmetoder. Rationell storvolymstillverkning
är helt avgörande för kommersialiseringen av bränsleceller inom olika
användningsområden. Speciellt kostnadsberoende är fordonsindustrin och
den planerade ersättningen av förbränningsmotorn. Morphic Technologies
har patenterat sin produktionsmetod för rationell tillverkning av
bränslecellsplattor.

Det tyska bränslecellsföretaget levererar idag kompletta
bränslecellssystem till framför allt den tyngre fordonsindustrin.
Företaget har unika patent och är en etablerad aktör på marknaden.
Avtalat samarbete med Morphic Technologies avser att möjliggöra en
storskalig marknadsetablering av bränslecellsmotorer.
Bakom samarbetet står en världsledande fordonstillverkare som också är
delägare i det tyska bränslecellsföretaget. Morphic Technologies ser
alliansen som ett avgörande steg i målsättningen att bli en betydande
underleverantör på bränslecellsmarknaden.

Styrelsen
Morphic Technologies AB (publ)

För ytterligare information:
Peter Heidlund, ordf. Morphic Technologies
e-mail: [email protected] tel: 031-7045865

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00710/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00710/bit0002.pdf