Morphic Technologies får genombrottsorder på produktionssystem värd 5
Mkr.

Morphic Technologies har fått en första order på ett komplett
produktionssystem för precisionstillverkning av avancerade
lättmetallkomponenter. Beställare är det tyska företaget Powder Light
Metals GmbH (PLM), som efter omfattande tester och utvärdering beslutat
att använda sig av Morphic Technologies teknik. Ordern är värd 5 Mkr.

Powder Light Metals utvecklar och tillverkar avancerade komponenter i
lättmaterial åt fordonsindustrin. Jämfört med konventionella
materiallegeringar innebär PLMs lättmetallkomponenter avsevärt högre
prestanda och minskad vikt.

Att tillverka avancerade lättmetallkomponenter med konventionella
metoder är dock dyrt och tekniskt komplicerat. Morphic Technologies
produktionsteknik gör det möjligt att massproducera dessa till en
betydligt lägre kostnad.

– Powder Light Metals är en intressant kund med väl inarbetade
kontakter hos den ledande fordonsindustrin. Kombinationen av vårt know-
how inom produktionsteknik och PLM: s kompetens inom material- och
processteknik innebär att deras lättmetallkomponenter utgör ett reellt
alternativ till konventionella komponenter, säger Peter Heidlund,
styrelseordförande i Morphic Technologies.

Morphic Technologies och Powder Light Metals har idag ett korsägande på
ca 5 % mellan bolagen. Syftet med korsägandet är försäkra båda bolagens
intresse att respektive affärsverksamhet utvecklas på ett optimalt sett.

Under gårdagen offentliggjordes att Volvo Technology Transfer inleder
samarbete med Morphic Technologies rörande bränsleceller, samt förvärvar
10 procent av aktierna i företaget.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
– Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031-
7045865, [email protected]
– Klaus Hummert, VD Powder Light Metals, + 49 2043 944 465,
[email protected]

[REMOVED GRAPHICS]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt verkstadsföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga.

Bolagets B-aktie och tekningsoption TO2 är noterad på Göteborgs OTC-
lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer.
Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN
eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/31/20020131BIT01090/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/31/20020131BIT01090/bit0001.pdf