Morphic Technologies får order på linjärmotorsystem

Morphic Technologies AB har erhållit sin första order på ett komplett
linjärmotorsystem. Integreringen av systemet möjliggör
precisionstillverkning av komponenter i stora volymer. Beställaren är ett
etablerat företag med etablerad storskalig produktion som nu expanderar
ytterligare med utökad produktions-kapacitet inom sitt verksamhetsområde.

Igångkörning och leveranskontroll kommer att ske i Morphics lokaler i
Karlskoga. Systemleverans är beräknad att ske senast i juni, 2001.

Den erhållna ordern är av strategisk betydelse för Morphic eftersom
gemensamma planer finns på en större marknadsetablering av tekniken
tillsammans med denna kund och ytterligare en internationell aktör.
Planerat joint venture kommer att baseras på resultatet av Morphics första
linjärmotorsystem i drift.

För ytterligare information:

Peter Heidlund, Morphic Technologies
e-mail: [email protected] tel: 0586 673 60

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00300/bit0003.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00300/bit0003.pdf