Morphic Technologies förstärker ledning och styrelse

I samband med Morphic Technologies extra bolagsstämma den 22 februari,
2001 beslutade styrelsen att förstärka företagets ledning. Anders
Dahlberg, tidigare vd i Morphic Technologies intressebolag Sercomo AB,
tillträder nu som vd i Morphic Technologies AB. Morphic Technologies
befinner sig i en etableringsfas med en teknikintensiv verksamhet.
Tillträdet innebär en effektivisering i bolagets systemutveckling och
teknikimplementering. Vd-bytet innebär att Peter Heidlund som arbetande
styrelseordförande kommer att fokusera på företagets information och
marknadsfrågor. Helena Nilsson kvarstår som vice vd med ansvar för ekonomi
och personal.

På bolagsstämman togs beslutet att utöka och förstärka styrelsen i Morphic
Technologies. Anette Myrheim, med lång erfarenhet av projektledning inom
Volvokoncernen, valdes av stämman in som styrelseledamot. Anette Myrheim
kompletterar styrelsen med sin kompetens inom framför allt marknadsföring
och information. Dessutom bidrar Anette Myrheim med viktiga kontakter i
linje med företagets affärsutvecklingsstrategi.

Ytterligare utökning av styrelserepresentanter kan bli aktuellt i samband
med fastställande av större samarbeten och nya delägare.

För ytterligare information:

Peter Heidlund, Morphic Technologies
e-mail: [email protected] tel: 0586 673 60
hemsida: www.morphic.se

Morphic Technologies B-aktier är noterade på Göteborgs OTC-lista hos
Thenberg & Kinde Fondkommission (www.thenberg.se)

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00500/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00500/bit0001.pdf