Morphic Technologies satsar på bränsleceller

Morphic Technologies AB har fått ett positivt föreläggande från
Patentverket på sin patentansökan om rationell tillverkning av plattor
till bränsleceller. Patentansökan innefattar sättet att tillverka
bränslecellsplattorna där Morphic Technologies hydrauliska linjärmotor och
maskinsystem spelar en direkt avgörande roll.

Bränslecellsmarknaden är kraftigt expanderande och flera stora allianser
av företag såsom Ballard, Ford, DaimlerChrysler och GM hävdar att de inom
kort kommer att börja ersätta förbränningsmotorn med bränsleceller. Flera
prototyper finns redan sedan några år i drift. DaimlerChrysler hävdar
också att de nu frusit konstruktionen av sin bränslecellsmodul för
massproduktion. Förutsättningen är att fundamentala komponenter såsom
plattor i bränslecellerna, kan tillverkas rationellt. En bränslecell till
en bilmotor kan bestå av ca 400 plattor och mellan varje plattpar sker en
reaktion där vätgas omvandlas till elektricitet och med vatten som
restprodukt. Det är framför allt miljöaspekten som är den stora
drivkraften för en fullskalig implementering av bränsleceller. 2003/2004
räknar DaimlerChrysler med att bränslecellsbilar skall vara en standard på
marknaden.

Ett skifte från förbränningsmotorn till bränsleceller kommer att ändra
hela underleverantörskedjan inom bilindustrin. Det är därför av stor
strategisk betydelse för Morphic Technologies att tidigt alliera sig med
andra företag inom branschen. Flera diskussioner pågår sedan en tid med
potentiella partners. Parallellt kommer Morphic Technologies att forsätta
med sin prototyptillverkning av bränslecellsplattor och förbereda start av
egen serietillverkning.

För ytterligare information:
Peter Heidlund, Morphic Technologies
e-mail: [email protected] tel: 0586 673 60

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00280/bit0002.pdf