Morphic tecknar avtal inom offshore

Morphic har tecknat avtal med det norska offshoreföretaget Techtool AS.
Techtool har under en tid uppmärksammat Morphics unika hydrauliska
ventil och slagsystem och identifierat flera användningsområden för
Morphics produkter inom norsk och internationell oljeindustri.

För att marknadsföra och förse offshoreindustrin med dessa produkter har
Morphic nu ingått ett exklusivt avtal med Techtool som ger Techtool
ensamrätt till försäljning i Norge samt rätten att marknadsföra
produkterna på övriga marknader. Techtool AS (www.techtool.no) är ett
mindre företag baserat i Stavanger som marknadsför olika teknikintensiva
system i syfte att rationalisera och säkerställa produktion inom
offshoreindustrin. Avtalet är tecknat på tre år.

”Avtalet med Techtool bekräftar att Morphics produkter har fler
användningsområden än storskalig komponenttillverkning men betyder inte
att Morphic kommer att släppa fokus på den pågående etableringen inom
verkstadsindustrin. Vi ser det här som ett mycket intressant komplement
till vår nuvarande verksamhet” säger Morphics VD Peter Heidlund.

Göteborg 2002-12-02

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021202BIT00630/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021202BIT00630/wkr0002.pdf