Morphic har tecknat ett samarbetsavtal med det finska vindteknikföretaget WinWinD Oy som ger en exklusiv rätt att marknadsföra, tillverka och sälja WinWinDs vindkraftverk inom produktområdet 1 och 3 MW i Sverige.

Under de senaste åren har Morphics dotterbolag Aerodyn framgångsrikt agerat som försäljningsagent åt WinWinD på den svenska marknaden. I samband med att Aerodyn nyligen startade egen torntillverkning erbjöd WinWinD ett övertagande av helhetsansvaret för marknadsföring, tillverkning, försäljning och service av WinWinDs nyutvecklade vindkraftverk. Genom ett licensavtal har Morphic erhållit en exklusiv rätt till verksamheten på den svenska marknaden och en icke exklusive rätt på den norska marknaden.

– Vindkraftmarknaden är en av de mest spännande marknaderna just nu. Efterfrågan har under de senaste åren ökat kraftigt och marknaden har en jättepotential. Vår målsättning är att etablera oss som en ledande aktör. Inom kort vill vi t ex stå för över 20 procent av den årliga utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige. Avtalet med WinWinD är ett viktigt steg i detta arbete, säger Peter Heidlund, koncernchef för Morphic Technologies.

Marknadens bästa utnyttjandegrad
WinWinDs vindkraftverk erbjuder marknadens bästa utnyttjandegrad till låg servicekostnad. Fördelarna kommer ur en modern konstruktion som innebär att generatorn ger effekt vid lågt varvtal som vid en jämförelse innebär minskat slitage, lång livslängd och god lönsamhet för investeringen. Tillsammans med lokala partners har WinWinD med god framgång påbörjat installation av verk såväl i Sydeuropa som i Asien, och därigenom bevisat att de representerar den andra generationens vindkraftteknologi.

Globalt expanderar vindkraftmarknaden idag med över 20 procent per år. I Sverige beräknas en fördubbling av marknaden per år de kommande åren. Den totala utbyggnaden i nya vindkraftverk bara i Sverige innebär investeringar på över 50 miljarder kronor under de kommande 10 åren. Höga energipriser och en global önskan om att minska beroendet av olja och andra fossila bränslen hör till de främsta drivkrafterna.

Morphic deltar specifikt i utbyggnaden av en vindpark i Vänern där intressenterna har önskemål om leverans av totalt 10 verk under 2007. Morphic äger tre av de tio byggrätterna i vindparken och kommer att installera 3 verk om vardera 3 MW. Övriga intressenter kommer inom kort offereras sju motsvarande verk. Totalt motsvarar projektet en investering i vindkraftverk på över 350 Mkr.

Göteborg 2006-06-01