Styrelsen i MorphicTechnologies har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet från den 27 juli till den 13 juli. Vidare kommer rapporten för det tredje kvartalet att publiceras den 12 oktober istället för den 26 oktober.

Anledningen till dessa beslut är att koncernen numera är så liten att delårsrapporten är färdig betydligt tidigare än vad som tidigare beräknats. Som vanligt kommer rapporterna att släppas strax före börsens öppning.

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.