Morphic har tecknat ett samarbetsavtal med den globala vindturbintillverkaren Kenersys. Avtalet ger Morphic ensamrätten att sälja och marknadsföra Kenersys produkter på 2,0 och 2,5 MW i Norden, Baltikum samt en icke-exklusiv rätt i Polen.

Det långsiktiga avtalet innebär att Morphic får rätten att sälja och marknadsföra Kenersys vindturbiner i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland, Estland och i Polen, med undantag för vissa av Kenersys befintliga kunder. Vindturbinerna tillverkas i Kenersys fabrik i norra Tyskland och fraktas sedan till Sverige. Alla kringtjänster, också tillverkningen av de torn som ska användas för Kenersys turbiner, utförs i Morphics fabrik i Sverige. På längre sikt kan det bli aktuellt för Morphic att leverera torn till Kenersys också för kraftverk utanför Norden. Morphic kommer att svara för drift och underhåll av Kenersys turbiner i ovan nämnda territorier.

Samarbetsavtalet med Kenersys innebär att Morphic kan utöka sitt produktutbud med vindturbiner på 2 och 2,5 MW och tillmötesgå behoven hos olika kunder på marknaderna. De första leveranserna av Kenersys turbiner kommer att ske under år 2009. Omfattningen och villkoren i avtalet har stora likheter med det avtal som Morphic tecknat med WinWinD avseende 1,0 och 3,0 MW-turbiner.

”Avtalet med Kenersys breddar vår produktportfölj och innebär att vi kan erbjuda vindkraftsturbiner för olika marknader och vindklasser, både onshore och offshore. Vårt produktutbud omfattar nu turbiner på 1,0 MW, 2,0 MW, 2,5 MW, 3,0 MW samt 3,5 MW. Kenersys turbiner kompletterar både WinWinDs och ScanWinds produkter och betyder att vi kan öka vår leveranskapacitet väsentligt. Vi kan nu erbjuda tekniskt avancerade och konkurrenskraftiga vindturbiner som ger kunderna maximal utdelning på deras investeringar”, säger Jonas Eklind, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB.

B. N. Kalyani, ordförande för Kenersys, kommenterar avtalet: ”Kenersys gläder sig åt samarbetet med Morphic. Vår strategi är inriktad på att erbjuda tekniskt förstklassiga och tillförlitliga produkter och att ingå långsiktiga partnerskap med väletablerade kunder och leverantörer världen över. Kalyani Group har redan en strategisk position i Sverige och det här samarbetet förstärker den. Vi ser fram emot ett givande och långvarigt samarbete med Morphic.”

Om Kenersys:
Kenersys grundades år 2007 av indiska Kalyani Group (www.kalyanigroup.com) och är ett integrerat vindkraftsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högklassiga vindturbingeneratorer. Som ett led i etableringen förvärvade Kalyani Group det välkända tyska vindturbinföretaget RSBconsult, som med över 300 manårs samlade erfarenheter inom vindkraft nu utgör Kenersys teknikcentrum i Münster, Tyskland. Kenersys har två anläggningar för tillverkning och försäljning av vindturbiner: Kenersys Europe för den europeiska marknaden och Kenersys India för Asien och Stillahavsregionen.

April 2008 investerade amerikanska First Reserve Corporation (www.firstreserve.com), i Kenersys. First Reserve är ett ledande private equity-företag inom energisektorn med tillgångar på 12,5 miljarder dollar och 1,2 miljarder dollar investerade i företag som arbetar med alternativa och förnyelsebara energikällor.

Kenersys har för avsikt att bli en av världens ledande leverantörer av tjänster och produkter inom vindkraft. Företaget har utvecklat en 2 MW-turbin med en rotordiameter på 82 meter och en 2,5 MW-turbin med en rotordiameter på 100 meter som är avsedda för vindklass II-lägen och kan användas på platser med hög turbulens.

Kenersys turbiner är robusta och tillverkade för att kunna hantera olika drift- och klimatförhållanden samt utrustade med hjälpkraft och omriktare för att uppfylla de krav som ställs för transmissionsnät. De centrala komponenterna hämtas från kvalitetsleverantörer och används redan i många anläggningar världen runt. Extrema miljöer kan hanteras med hjälp av Kenersys alternativ för varma och kalla klimat.

För ytterligare information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]
www.kenersys.com