Morphic Technologies har rekryterat Jan Johansson till Chief Financial Officer, CFO, med tillträde senast i slutet av andra kvartalet. Jan Johansson, 46 år, är civilekonom med lång erfarenhet av arbete inom börsnoterade internationella företag.

Jan Johansson kommer närmast från Large Cap-företaget Nobia där han arbetat som CFO sedan 2004. Nobia-koncernen är organiserad i 12 affärsenheter med ett 70-tal legala enheter med 19 produktionsanläggningar och har idag totalt cirka 8 500 anställda. Mellan 1995-2004 arbetade Jan Johansson som koncerncontroller och divisionscontroller på Nobia. Mellan åren 1987-1995 arbetade Johansson inom Stora-koncernen i en rad olika ledande befattningar.

”Jans bakgrund och tidigare erfarenheter gör att han passar mycket väl in i Morphics utveckling till ett etablerat miljöteknikföretag, Vi är inne i en t expansiv fas och Jans erfarenheter kommer att stärka oss ytterligare”, säger Jonas Eklind, VD och koncernchef för Morphic Technologies.

”Jag har följt Morphics resa under en tid och kan konstatera att bolaget har utvecklats på ett fantastiskt sätt och har en stor potential. Jag hoppas kunna bidra i det dagliga arbetet”, säger Jan Johansson.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]