Morphic har erhållit en order på 10 vindkraftverk om vardera 3 MW till Uljabuouda vindkraftpark i Arjeplogs kommun. Beställare är Sveriges fjärde största elkraftproducent, Skellefteå Kraft AB. Ordervärdet uppgår till 360 miljoner kronor.

Vindkraftparken skall anläggas på Uljabuoudafjället i Arjeplogs kommun. Parken tas i drift hösten 2009 och färdigställs 2010 Den totala årsproduktionen bedöms till 80 GWh, vilket motsvarar el till cirka 4 000 eluppvärmda villor.

Uljabuouda är ett pionjärprojekt. Det är den första stora anläggningen som byggs i ett arktiskt klimat. Risken för isbildning ställer stora krav på driftssäkerhet och teknologi.

”Vi har, efter en lång tid av utvärderingar, valt vindturbiner av fabrikat WinWinD. Det är turbinernas tekniska uppbyggnad och konstruktion som bäst klarar de krav vi ställt för projektet. Uljabuouda kommer att utgöra en viktig referens för kommande vindkraftparker och i projektet kommer ett viktigt utvecklingssteg för vindkraft i arktisk miljö att tas. Skellefteå Kraft har planer för ytterligare vindkraft i fjällnära miljöer där Blaiken med 100 vindkraftverk är det största. För närvarande pågår arbete med tillståndsprocesser och möjlig byggstart är planerad till 2011-12, säger Anders Järvelä, Affärsområdeschef Elkraft på Skellefteå Kraft.

” Uljabouda är ett av de mest spännande vindkraftprojekten i Sverige just nu och med stor utvecklingspotential för Morphic. Vindkraft är ett bra komplement till Skellefteå Krafts vattenkraft. Dagar då det blåser kan vindkraften spara vatten i magasinen.”, säger Jonas Eklind, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB.

Andra stora vindkraftparken för Morphic
Utöver ett antal mindre levererade parker som till Lysekils Energi är Uljabuouda vindkraftpark den andra större vindpark Morphic levererar vindkraftverk till. Under 2007 mottogs order på totalt 10 st 3 MW verk till Vindpark Vänern. Leveransen till denna park är planerad till 2008 och 2009.

Morphic satsar vidare på kompletta energisystem
Den fortsatta expansionen inom vindkraftutbyggnaden är för Morphic ett strategiskt led i bolagets pågående investering i kompletta energisystem där Morphics kunder erbjuds kontinuerlig elproduktion med hjälp av bränslecellsteknik. Morphics utrustningen kan på ett kostnadseffektivt sätt lagra förnyelsebar vindel samt erbjuda bibehållen elförsörjning även då det är vindstilla eller blåser för mycket för säker elproduktion från vindkraftverken. Tekniken lämpar sig väl för såväl små som stora liksom för enskilda eller större parker av vindkraftverk. Morphic är i diskussion med olika aktörer inom samtliga applikationsområden om introduktion av bolagets energisystem.

Om Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energi-tillgångar i vattenkraft, vindkraft och bioenergi Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bl a bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft, Elnät, Värme, Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är ca 470 och 2007 var omsättningen 3076 MSEK.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 73 93, e-mail: [email protected]