Morphics dotterbolag Dynamis AB har idag tecknat samarbetsavtal med det schweiziska företaget Bachmann-Engineering AG, specialister inom systemintegration, om försäljning av Dynamis produkter på den schweiziska marknaden.

Samarbetsavtalet innebär att Bachmann-Engineering AG marknadsför, säljer och installerar Dynamis SensActive-produkter hos slutkunder, främst företag verksamma inom bil- och träindustrin. SensActive är samlingsnamnet på de patenterade materialhanteringslösningar som utvecklats inom Dynamis AB.

”Detta är det första samarbetsavtal vi tecknar på den internationella marknaden och vi ser det som starten för internationaliseringen av våra unika materialhanteringsprodukter. Schweiz är en spännande marknad på flera sätt. Landet har en betydande kemi- och läkemedelsindustri och de schweiziska underleverantörerna har en unik närhet till bilindustrin i södra Tyskland, säger Anders Reyier, VD för Dynamis AB.

Dynamis har under senaste året installerat ett antal materialhanteringssystem på den svenska marknaden. Dessa utgör nu värdefulla referenser vid lanseringen i Europa.

Revolutionerande teknik inom materialhantering
Dynamis AB ansvarar för Morphic-koncernens verksamhet inom automationsområdet. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför teknik och utrustning för materialhantering och kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Kunderna utgörs av företag inom svensk och internationell verkstadsindustri.

”Vi har nu en familj av system där vi med utrustning för plockning av osorterat gods direkt från pall är marknadsledande”, säger Anders Reyier.

Dynamis metod för plockning av osorterat gods från pall med robot, s.k. Bin Picking, är en av de unika och mycket efterfrågade tillämpningar det egenutvecklade och patenterade SensActive-systemet används till. Andra tillämpningar är palletering och mönsterläggning samt måttanalys för kvalitetssäkring.

Förutom standardprodukter erbjuds även fullständiga anläggningsinstallationer med conveyorsystem och kundanpassade lösningar där så erfordras.

Bachmann-Engineering AG ligger i Zofingen utanför Zürich och arbetar sedan över 30 år med nyckelfärdiga automationslösningar. Företaget arbetar med alla ledande leverantörer och har både egen maskinkonstruktion och programvaruutveckling.