Morphics offentliga bud på Aerodyn AB (publ) har efter inlämnade av utestående aktier resulterat i ett totalt innehav på 94 procent av antalet aktier . Därmed har samtliga villkor för Morphics erbjudande uppfyllts. Budet fullföljs därför enligt tidigare villkor med avsikt att redovisa vederlaget omkring den 16 december.

Under anmälningsperioden lämnades 646 600 aktier i Aerodyn in enligt erbjudandet, motsvarande cirka 84,2 procent av utestående aktier och 92,7 procent av antalet utestående röster i Aerodyn. Tillsammans med de 75 000 B-aktier i Aerodyn som redan innehas av Morphic motsvarar detta sammanlagt cirka 94,0 procent av aktierna och 97,2 procent av rösterna i Aerodyn.

Aktieägare i Aerodyn som har frågor avseende genomförandet av erbjudandet ombeds kontakta Thenberg & Kinde Fondkommission, Västra Hamngatan 19-21, Box 2108, 403 12 Göteborg, tel 031-745 50 30, www.thenberg.se

Göteborg 2005-12-07