Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact har tecknat ett samarbetsavtal med en strategiskt viktig kund inom fordonsindustrin i Kina. Samarbetsavtalet syftar till produktionsanpassning av kundens flödesplattor, en av huvudkomponenterna i ett bränslecellssystem.

Den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina resulterande i en drastisk ökning av fordonsparken tillsammans med behovet av att minska användandet av fossila bränslen gör den kinesiska marknaden betydelsefull för etableringen av bränsleceller som drivsystem i fordon. Andra aktuella användningsområden för bolagets flödesplattor är bland annat bränsleceller som ersättare till batterier i datorer, kameror och telefoner, bränsleceller till kraftaggregat för elförsörjning, samt plattvärmeväxlare.

Cell Impact är ensamma med sin kostnadseffektiva massproduktion av högkvalitativa flödesplattor till bränsleceller. Morphic avser att på kort sikt etablera sig som en ledande global underleverantör av flödesplattor med målsättningen att 2012 vara en internationellt ledande leverantör med en marknadsandel på 50 procent.