Morphic Technologies helägda dotterbolag Morphic Made AB byter namn till Dynamis AB. Namnbytet är en del i en process som avser att skapa en tydligare industriell profil kring bolagets verksamhet.

Under det föregående verksamhetsåret flyttades Morphics operativa verksamhet kring maskiner och slagenheter från moderbolaget Morphic Technologies AB till dotterbolaget Morphic Made AB i Karlskoga. Koncentrationen av maskinverksamheten i Karlskoga har medfört en effektivare organisation samtidigt som moderbolaget ökat sitt fokus på strategisk utveckling av nya affärer kring koncernens kärnkompetens och resurser. För att ge maskinverksamheten tydligare profil inom verkstadsindustrin väljer nu dotterbolaget att byta namn till Dynamis AB.

Namnbytet är en del i det förändringsarbete som pågår inom koncernen vilket syftar till att skapa tydlighet kring bolagets teknik och produkter för såväl industri som aktiemarknad. Morphic Technologies har därmed två helägda dottebolag, maskinbolaget Dynamis AB och bränslecellsbolaget Cell Impact AB.