Morphic Technologies dotterbolag Dynamis lanserar komponenthanteringsprodukten SensActive på Tekniska mässan i Stockholm, 3-6 oktober, 2006.

SensActive möjliggör att med robot plocka och hantera ett objekt direkt från pall vilket tidigare varit omöjligt. Objekten kan ligga helt osorterat i emballaget, även i höjdled, eftersom en tredimensionell mätteknik används. Tekniken som är den enda av sitt slag i världen förväntas sätta ny standard inom verkstadsindustrin vid materialhantering/bearbetning.

”SensActive består av ‘intelligenta’ laserbaserade sensorer och mjukvara”, säger Erik Lennermark, försäljningschef på Dynamis AB. ”Vår nya produkt möjliggör ökad produktivitet samtidigt som ergonomiskt krävande moment kan utföras av robot. Systemet kan också användas för att med 3D tekniken mått- och kvalitetsdokumentera ett objekt under pågående produktion eller anvisa en robot att utföra en bearbetning mot en referensmodell. Tekniken ger enorma fördelar i hanteringen av komponenter”.

Dynamis medverkar på Tekniska mässan i Stockholm 3-6 oktober och ställer ut i monter A33:39. Se även www.tekniskamassan.se.
Morphics Dynamis marknadsför även kompletta anläggningar inom produktionsteknik för kapning, formning och stansning. Bolagets slagenheter kan även integreras i andra befintliga produktionslinjer. Dynamis utför också legoarbeten inom kapning, stansning och formning.