Morphics vindkraftbolag DynaWind har framgångsrikt levererat sitt första egentillverkade vindkrafttorn till kund utanför Östersund. Bolaget står inför en kraftig expansion och har redan nu ytterligare sex beställningar.

I veckan har det första vindkraftverket rests och installerats till vilket DynaWind levererat tornet från Morphics produktionsanläggning i Filipstad. Händelsen är en milstolpe för Morphic som under en tid investerar i såväl produktionsutrustning som kompetensutveckling för sin satsning inom egenproduktion av kompletta vindkraftverk.

Verket som installerats utanför Östersund har en effekt på 1 megawatt med en markhöjd på 70 meter och en rotor på 64 meter i diameter. DynaWind marknadsför även större verk på 3 megawatt vilka har en markhöjd på över 80 meter och en rotordiameter på 100 meter. Intresset för de båda produkterna är stort på grund av marknadens allt ökande efterfrågan på moderna vindkraftverk. Morphics vindkraftverksamhet har idag ordrar på ytterligare sex vindkrafttorn varav två ingår i leveranser av kompletta vindkraftverk. DynaWind är som komplett vindkrafttillverkare den enda svenska leverantören av storskaliga vindkraftverk. Bolaget ingår som en del i Morphic-koncernens verksamhet att leverera energisystem för förnyelsebar elproduktion.

För bilder på leverans och installation hänvisas läsaren till Morphics hemsida, www.morphic.se/vindkraft.