Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskoga kommun har beslutat att ge bygglov för Morphics egenutvecklade pilotanläggning för vindkraft kombinerat med bränsleceller. Det innebär att uppförandet kan ske i oktober månad enligt plan.

Pilotanläggningen, bestående av ett mindre vindkraftverk och ett bränslecellssystem, kommer att uppföras i anslutning till bolagets fastighet i Karlskoga. Vindkrafttornet blir 20 meter högt med en rotordiameter på 12 meter. I Morphics anläggning kombineras vindkraft med bränsleceller och innebär att energi kan lagras från vindkraften. Överskottsproduktionen av el omvandlas i systemet genom tillsats av koldioxid och vatten till metanol eller vätgas. Bränslet lagras i anläggningen och kan genom bränslecellen omvandlas tillbaka till el. Anläggningen kommer därmed att kunna leverera en jämn el även då det inte blåser. I en första fas kommer en bränslecell för vätgas att användas, för att i nästa fas ersättas av en metanolbränslecell. Systemet förväntas ge en betydligt högre utnyttjandegrad än vad dagens lösningar inom såväl vind som vattenkraft erbjuder.

Pilotanläggningen i Karlskoga kommer att användas för utvärdering tillsammans med såväl intresserade energibolag som privatpersoner. Enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut uppfyller pilotanläggningen de miljökrav som ställs samt de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram.

2006-08-24