Efter samråd med ett antal större aktieägare har Morphics styrelse beslutat att återkalla förslaget inför årsstämman om att styrelsen ska bemyndigas att besluta om nyemission av aktier. Detta mot bakgrund av att några ägare förklarat att de inte avser att stödja förslaget.

.