I enlighet med årsstämmans beslut från den 4 maj tidigare i år skall valberedningens ledamöter bestå av representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Årsstämman är preliminärt beslutad att hållas den 25 maj 2012.

Enligt ägarstatisktik från Euroclear per den 31 oktober 2011 så är de fem till röstetalet största ägarna desamma som föregående år och ledamöterna således också desamma.

Till valberedning har därmed utsetts Kåre Gilstring (ordförande), representant för Mariegården Förvaltning AB samt för egen räkning, Jan Alvén, för egen räkning, PO Edin, representant för Östersjöstiftlesen, samt Kjell Östergren, representant för Six Sis AG. Den femte största ägaren, Avanza Pension har i likhet med föregående år avböjt deltagande.

 
För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, tf VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]


Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.