I enlighet med årsstämmans beslut från den 25 maj tidigare i år skall valberedningens ledamöter bestå av representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Enligt ägarstatistik från Euroclear per den 28 september 2012 så är de fem till röstetalet största ägarna desamma som föregående år och ledamöterna således också desamma.

Till valberedning har därmed utsetts Kåre Gilstring (Ordförande), representant för Mariegården Förvaltning AB samt för egen räkning, Jan Alvén, för egen räkning, PO Edin, representant för Östersjöstiftelsen, samt Kjell Östergren, representant för Six Sis AG. Den femte största ägaren, Avanza Pension har i likhet med föregående år avböjt deltagande.

                  

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.