SSM Holding AB (”SSM”) har genom pressmeddelande den 17 december 2020 meddelat att SSMs styrelse ansökt om avnotering av SSMs aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har den 18 december 2020 godkänt denna ansökan samt beslutat att sista dag för handel i SSMs aktie ska vara den 7 januari 2021.
 

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson

Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]: +46 (0)761-65 17 71
 

Om SSM Holding AB
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, när allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Stockholmsområdet och per 30 september 2020 finns cirka 4 300 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterade på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com