National Machinery sluter omfattande licensavtal med Morphic
Technologies

Det multinationella maskinföretaget National Machinery LLC köper en
exklusiv licens avseende Morphics kapmaskiner samt tecknar ett
leverantörsavtal med Morphic för kritiska delsystem.

Licensavtalet innebär att National Machinery övertar all kommande
försäljning samt tillverkning, service och support för Morphics
produktfamilj av kapmaskiner för diametrar upp till 25 mm. I
överenskommelsen ingår även ett leverantörsavtal som innebär att Morphic
kommer att leverera centrala delar som slagenhet med styrfunktion till
National Machinery till markandsmässiga villkor för varje kommande
maskin. För licensavtalet betalar köparen Morphic en engångssumma på 4
Mkr samt en royaltyersättning för varje såld maskinanläggning.

”Affären med National Machinery är positiv på flera sätt”, säger
Morphics VD, Peter Heidlund. ”I och med avtalet tar National över
produktion och försäljning av de mindre och medelstora kapmaskinerna,
vilket är helt i linje med vår strategi att fokusera på tillverkning och
försäljning av slagenheter i det här affärsområdet. Att ett företag som
National Machinery har beslutat sig för att licensiera vår teknik
betyder att vi har passerat en mycket viktig milstolpe i den
industriella etableringen av höghastighetstekniken.”

National Machinery LLC (www.nationalmachinery.com) är en ledande
maskinleverantör inom metallisk komponenttillverkning. Bolaget är
privatägt och har med över 125 år i branschen etablerat sig som en
ledande leverantör till en mängd stora industriföretag. National
Machinery har en världstäckande försäljnings- och supportorganisation
med resursstarka servicecenter i USA, Tyskland och Japan.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/17/20030917BIT00080/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/17/20030917BIT00080/wkr0002.pdf