Tellus Tower är ett bostadsprojekt som utvecklas av SSM Holding AB (publ) vid mycket populära Telefonplan i Stockholm. För närvarande pågår arbete med detaljplanen för projektet, vilken enligt Stockholms stads tidplan skall kunna antas i stadsbyggnadsnämnden Q1 2015. Projektet beräknas därefter kunna byggstarta under 2016.

Det spektakulära höghusbygget Tellus Tower kommer att bestå av ett stort antal optimalt och funktionellt planerade bostäder. Genom detta projekt förstärks attraktiviteten, kreativiteten och innovationsandan i Telefonplan ytterligare. SSM:s ambition är att utifrån de unga vuxna som bor i Telefonplan idag samt alla Stockholms singelhushåll utveckla Stockholms mest efterfrågade lägenheter i detta projekt. Redan idag har över 1000 personer anmält sitt intresse för att köpa en lägenhet i projektet via SSM:s hemsida.

Sedan Start PM antogs i stadsbyggnadsnämnden den 5 september 2013 har projektet Tellus Tower utvecklats vidare. I dag innehåller projektet 700 bostäder, 480 st – 1 rok, 220 st – 2 rok. Huset blir 75 våningar motsvarande en höjd om 237 m. Den omgivande miljön kommer bestå av kommersiella ytor, gräsplan, skybar, förskola och restauranger. Det kommer att bli en levande och lockande bostadsmiljö med stads puls och energi.

Detta bostadsprojekt har initierats som ett led i SSM:s ambition om att bättre möta urbaniseringen och avhjälpa den rådande bostadsbrist som omfattar hela Storstockholm.

– Vi vill bygga många bostäder åt många människor, säger SSM:s VD Mattias Roos.

Telefonplan är ett av Stockholms snabbast växande områden med en omtalad kreativ lokalkultur. Området har utmärkta kommunikationer in till Stockholms stadskärna, både via bussar och tunnelbana. Tellus Tower med adress Radiusbacken 13 har ritats av Gert Wingårdh och planeras stå redo för invigning 2019.

Länk:
ssmfastigheter.se/tellus-tower

Gert Wingårdh berättar om Tellus Tower:
http://www.youtube.com/watch?v=HmVOeXjKwG0

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199