Idag presenterar Amasten, tillsammans med Luleå kommun, ett testprojekt – en kooperativ boendeform i Kronandalen. Ett kooperativt boende är en hybrid mellan hyresrätt och bostadsrätt där hyresgäster betalar en insats för lägenheten som återfås vid utflytt. I Amastens kooperativ ingår möjligheten att semestra i Portugal.

”Luleå är en innovativ och hållbar kommun som passar perfekt för den här typen av satsningar. Vi vill tillsammans skapa rörelse på bostadsmarknaden”, säger Jan-Erik Höjvall, VD på Amasten.

”Det är jättekul att fler företag är intresserade av att etablera sig i Luleå. Att det dessutom är ett företag som kan erbjuda låga hyresnivåer är extra roligt”, säger Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. 

På en ansträngd bostadsmarknad växer nya boendeformer fram. Amasten testar marknaden i Luleå inför pilotprojekt i Kronandalen.

”Vi tror på nya lösningar på boendefrågan men vi måste även lyssna på vad marknaden säger. Vi öppnar därför en kö där den som är intresserad kan anmäla sig. Vi får se om intresset finns”, fortsätter Jan-Erik Höjvall.

Kön för kooperativet i Kronandalen öppnar idag fredagen den 5 juli kl. 13.00. Du som är intresserad kan läsa mer på amasten.se/lulea


Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Richard Lantz, Projektutvecklingschef Amasten, Tel: +46 (0)70-858 25 80, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019 kl. 13.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]