Industrikoncernen Morphic befinner sig i en stark expansionsfas. För att möta markadens ökande intresse för koncernen har Johannes Falk rekryterats som ny informationschef. Falk tillträder tjänsten den 15 september med placering i Karlskoga.

Morphic har nyligen omorganiserat koncernen till fem operativa dotterbolag utöver moderbolaget. Flera nyckelpersoner har rekryterats till bolagen i syfte att fokusera och stärka de olika verksamheterna. Som ett led i denna omorganisation har Johannes Falk rekryterats som ny informationschef för koncernen. Falk lämnar närmast tjänsten som ansvarig för Investor Relations hos det O-listenoterade Diamyd Medical AB. Falk har bl a god erfarenhet av noteringsprocessen till O-listan, etableringen av finansiella instrument på OTC Bulletin Board i USA, kapitalanskaffningar samt av att genomföra sammanslagningar och bolagsförvärv. I samband med att Johannes Falk tillträder som ny informationschef kommer Mikael Molin att övergå i en ny roll för att stödja dotterbolagens och koncernens marknadsföring.

Den tidigare annonserade rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny koncernchef inom Morphic pågår fortfarande. I samband med rekryteringen kommer den nuvarande koncernchefen Peter Enå (fd Heidlund) övergå som koncernens arbetande styrelseordförande.