Jonas Eklind har utsetts till ny koncernchef i Morphic Technologies vid det konstituerande styrelsemötet. Eklind, som lämnar positionen som VD för Kitron AB och koncerndirektör för Kitron Sverige, tillträder under november. Eklinds företrädare Peter Enå har samtidigt valts till styrelseordförande.

”Det ska bli oerhört spännande att få fortsätta utveckla Morphic till att bli en av de stora aktörerna inom bland annat förnyelsebar energiteknik. Morphic står inför många spännande utmaningar och uppvisar samtidigt många utvecklingsmöjligheter med en stark bas att utgå ifrån. Det är dessutom min uppfattning att Morphic har stabila och konstruktiva ägare, ett starkt och erfaret ledarskap samt mycket kompetenta och motiverade medarbetare”, säger Jonas Eklind.

Peter Enå tillägger: ”Jag är glad över att vi rekryterat Jonas Eklind som ny koncernchef för Morphic, han kommer att vara en stor tillgång för oss. Han har i tidigare uppdrag fört bolag från entrepenörsfasen till att bli lönsamma industriella verksamheter. Att Jonas nu blir koncernchef kommer att tillåta mig i rollen som styrelseordförande att fokusera mer på koncernens långsiktiga utveckling. Vi har ambitiösa tillväxtmål och dessa måste vi leva upp till. Jag tror oerhört mycket på Morphic och företagets framtid. Efter sju år som VD och koncernchef kommer dessutom förändringen att bli stimulerande både för mig personligen och säkerligen också för Morphic.”

Jonas Eklind är född 1963 och är utbildad fysiker vid Uppsala universitet. Eklind har även examina i marknadsföring, affärsekonomi samt i företagsledning från bland annat MIT Boston i USA. Eklind har bred erfarenhet av ledarskap i teknikorienterade tillväxtföretag. Senast har Eklind arbetat som koncernchef för Kitron Sverige. Kitron Sverige ingår i den norska börsnoterade industrikoncernen Kitron med 1250 anställda och en omsättning om MNOK 1650. Tidigare har Eklind bland annat varit VD för TiFiC AB och arbetat som global marknadsdirektör på Helax AB. Eklind har även bred erfarenhet av storskalig industrialisering från en tidigare tjänst på Nolato AB.