Morphic Technologies dotterbolag DynaWind AB har mottagit tre nya order på vindkraftverk i storleken 1 MW. Det totala ordervärdet uppgår till 45 Mkr.

Kunderna utgörs av bolag i mellersta och norra Sverige som levererar el från vindkraftverk till nätbolagen. Leverans av vindkraftverken är planerad till andra halvan av 2007.