Morphic Technologies AB har erhållit USA-patent på sin metod att förhindra skadlig återstuds vid höghastighetsformning. Patentet gäller till år 2022.

Det nya patentet stärker skyddet för bolagets produkter i USA inom området formning av material med höghastighetsteknik. Metoden förhindrar att ett redan format objekt skadas av en återstuds och är en förutsättning för utnyttjande av höghastighetsteknik vid tillverkning av exempelvis högkvalitativa flödesplattor till bränsleceller. Ansökningar om patent på metoden är under behandling i ett flertal länder och Morphic har sedan tidigare beviljats patent på metoden i Sverige och Kina.

Morphic-koncernen har härmed totalt 35 beviljade patent varav 15 svenska.