Nyemissionen i Morphic

Den genomförda nyemissionen i Morphic blev tecknad till 51 % innebärande
att bolaget tillförs ca 3.8 Mkr före emissionskostnader. Teckningen av 5
114 122 nya B-aktier innebär att det totala antalet aktier i bolaget
efter nyemissionen uppgår till 44 790 976 B-aktier varav 10 000 000 är A-
aktier.

– Vi är mycket nöjda med resultatet med tanke på oron på aktiemarknaden.
Speciellt glädjande är att ett stort antal nya aktieägare valt att
investera i bolaget, säger Peter Heidlund VD för Morphic.

Företagets inledda samtal med olika institutionella investerare och
industriella partners fortgår planenligt med målsättning att stärka
bolaget ytterligare i samband med ökande försäljning.

Göteborg 2003-04-25

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01020/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01020/wkr0002.pdf