Som tidigare meddelats tecknade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) den 10 juni 2020 avtal om försäljning av kontorsfastigheter till ett värde om 4,9 mdkr till Nyfosa AB (”Nyfosa”).

Transaktionen är villkorad av finansiering samt av Konkurrensverkets godkännande. Nyfosa har idag meddelat att finansiering nu har tillgodosetts genom upptagande av nya banklån och därmed är finansieringsvillkoret uppfyllt. Ett positivt konkurrensgodkännande väntas under juli månad.

Frånträde planeras ske snarast möjligt efter konkurrensgodkännande och senast den 17 augusti 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]