Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har under december månad emitterat 41 626 390 stamaktier av serie D. Som en följd av emissionerna uppgår det totala antalet registrerade aktier i SBB per den 28 december 2018 till 797 850 672. Antalet utestående aktier fördelas på 209 977 491 stamaktier av serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 41 626 390 stamaktier av serie D och 175 251 preferensaktier.

Det totala antalet röster uppgår till 268 764 809,1. Aktier av serie A representerar 209 977 491,0 röster (78,1%), aktier av serie B representerar 54 607 154,0 röster (20,3%), aktier av serie D representerar 4 162 639,0 röster (1,5%) och preferensaktier representerar 17 525,1 röster (0,0%). Aktiekapitalet uppgår till totalt 79 785 067,2 kronor.

Utöver detta har Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) som meddelats tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 4 064 516 stamaktier av serie D. Registrering av dessa aktier förväntas ske under januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]