Som tidigare offentliggjorts har SSM Holding AB (publ) (SSM) genomfört en företrädes-emission om 19 626 271 aktier. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i SSM ökat under april månad 2020.

Före företrädesemissionen uppgick antalet aktier och röster i SSM till 39 252 542. Under april 2020 har 16 587 443 nya aktier som tecknades med stöd av teckningsrätter och 3 038 828 nya aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter registrerats vid Bolagsverket. Per idag, den 30 april 2020, den sista handelsdagen i månaden, uppgår antalet aktier och röster i SSM därmed till 58 878 813.
 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 11:00 CEST.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
  

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM utvecklar och erbjuder ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 31 december 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com