Antalet aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB har ökat till följd av den riktade nyemission av stamaktier som styrelsen beslutade om den 19 juni 2018. Genom den riktade nyemissionen ökade antalet stamaktier och röster i bolaget med 10 000 000 stamaktier respektive 10 000 000 röster. Den sista handelsdagen i juni uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 178 728 248 (varav 167 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier) och det totala antalet röster uppgick till 168 828 248,9.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, mobil 070-690 65 50, [email protected]