Som tidigare offentliggjorts har Hemfosa Fastigheter AB genomfört en nyemission av 999 999 preferensaktier. Emissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Hemfosa har ökat.

Den 30 oktober 2015 uppgår det totala antalet aktier i Hemfosa Fastigheter till 142 440 207 fördelat på 10 999 999 preferensaktier och 131 440 208 stamaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 132 540 208,9. Genom emissionen har Hemfosas aktiekapital ökat med 499 999,50 kronor och uppgår därefter till 71 220 103,50 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80.