Hemfosa har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission av totalt 5 000 000 preferensaktier. Emissionen av preferensaktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Hemfosa har förändrats. ­­­

Per den 30 december 2014 uppgår det totala antalet aktier i Hemfosa till 70 720 104, varav 65 720 104 stamaktier och 5 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferens­aktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 66 220 104. Genom emissionen av preferensaktier har Hemfosas aktiekapital ökat med 5 000 000 kronor och uppgår därefter till 70 720 104 kronor.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80