I mars 2014 har antalet aktier och röster i Hemfosa ökat med 36 372 278 aktier och röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av de emissionsbeslut som fattats i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Hemfosa vid bolagets börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm.

Aktiekapitalet i Hemfosa uppgår per den 31 mars 2014 till 61 372 278 kronor fördelat på 61 372 278 aktier och röster.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550

Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil: +46 707 94 9337