Som tidigare offentliggjorts har Hemfosa Fastigheter AB genomfört en företrädesemission av 26 288 041 stamaktier. Företrädesemissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Hemfosa har ökat.

Den 31 maj 2016 uppgår det totala antalet aktier i Hemfosa till 168 728 248 fördelat på 157 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 158 828 248,9. Genom företrädesemissionen har Hemfosas aktiekapital ökat med 13 144 020,50 kronor och uppgår därefter till 84 364 124 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 53 98