Antalet aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB har ökat till följd av en nyemission av stamaktier som styrelsen beslutade om den 3 juli 2019. Stamaktierna användes som vederlag vid ett fastighetsförvärv. Genom nyemissionen ökade antalet stamaktier och röster i bolaget med 1 760 000 stamaktier respektive 1 760 000 röster. Den sista handelsdagen i juli uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 180 488 248 (varav 169 488 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier) och det totala antalet röster uppgick till 170 588 248,9.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, [email protected].