Per 28 april 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i SSM Holding AB (publ) (”SSM”) till 39 252 542 aktier och röster.

Antalet aktier och röster har ökat till följd av den nyemission om 9 152 542 aktier som SSM genomfört i april 2017 i samband med upptagandet till handel av SSM:s aktier på Nasdaq Stockholm. Nyemissionen innebar att antalet aktier och röster ökade med 9 152 542 aktier och röster och att aktiekapitalet ökade med 9 152 542 SEK från 30 100 000 SEK till 39 252 542 SEK.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 07:30 den 28 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]

@AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter,
30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Stor-stockholmsområdet och i slutet av april 2017 fanns cirka 5 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.se