Enligt Morphic Technologies ABs (publ) (”Morphic”) bolagsordning har ägare av aktier av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Morphic meddelar att ägare till 4 708 000 A-aktier i Morphic nyligen har begärt omvandling av A-aktier till B-aktier. Efter omvandlingen kommer antalet A-aktier i Morphic att uppgå till 7 260 000 medan antalet B-aktier kommer att uppgå till 353 254 044. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 42 585 404,4. Det totala antalet aktier i Morphic, inklusive både A- och B-aktier, är oförändrat på 360 514 044.