SSM Holding AB (publ) har efter en översyn av bolagets verksamhet idag fattat beslut för att optimera bolagets affärsmodell. Besluten får till följd att vissa projekt samt tillgångar inom bolagets joint ventures omvärderas. Omvärderingarna påverkar inte bolagets kassaflöde men bedöms påverka resultatet för Q3 2019 med -312,7 MSEK.

Efter den översyn av SSMs verksamhet som genomförts under Q3 2019 har bolagets styrelse idag fattat beslut om att optimera affärsmodellen efter rådande marknadsförutsättningar. Besluten får till följd att vissa projekt samt tillgångar inom bolagets joint ventures omvärderas.

Omvärderingarna påverkar inte bolagets kassaflöde men bedöms preliminärt påverka resultatet för Q3 2019 med -312,7 MSEK.

Huvudpunkterna från genomförd översyn samt beslutade åtgärder samt ett sammandrag av preliminär resultat- och balansräkning för Q3 2019 kommer att offentliggöras den 12 november kl 07:00 CET via pressmeddelande samt presenteras i samband med en kapitalmarknadsträff kl 11:30 – 14:00 CET.

Webbcast från SSMs kapitalmarknadsdag kommer att publiceras på bolagets webbplats www.ssmlivinggroup.com omkring klockan 17:00 CET den 12 november 2019.
 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 21:15  CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post:
[email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

   

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com