En världsledande bilproducent har beställt bränslecellsplattor av Morphics helägda dotterbolag Cell Impact AB för utvärdering i sin övergång till bränslecellsbilar. Ordern är strategiskt viktig då kunden är en ledande utvecklare av bilar med nya framdrivningssystem.

Bilindustrins har sedan slutet av 90-talet investerat kraftigt i teknikutveckling för att ersätta förbränningsmotorn och fossila bränslen med vätgasdrivna bränsleceller. I takt med industrins tekniska framgångar övergår nu fokus till massproduktion av kritiska komponenter i syfte att säkerställa tillgången på stora volymer till konkurrenskraftiga priser.

Beställaren har uppmärksammat Morphics produktionsmetod för såväl bränslecellsplattor som för andra kritiska komponenter i de kommande bilmodellerna. Syftet med beställningen är att säkerställa kvaliteten hos metoden för tillverkning av specifika bränslecellsplattor. Efter genomförd undersökning av såväl material- som mönsterkvalitet förväntas kunden ha goda förutsättningar att nå omfattande leveransavtal med Morphics dotterbolag Cell Impact AB.

Ordern är strategiskt viktig och den första i sitt slag för Cell Impact. Till skillnad från tidigare testleveranser så har plattorna i den aktuella beställningen prissatts i nivå med marknadspriset för konventionella tillverkningsmetoder. Prissättningen gäller per levererad platta och leveranser inleds under december 2005. Kunden har av konkurrensskäl avböjt offentliggörande av ytterligare information kring affären.

”Vi ser det som ett viktigt steg att etablera oss som leverantör och partner hos företag som inför bränsleceller i sina produkter. Att bilindustrin nu inleder beställningar är en bekräftelse för oss om det unika med vår teknologi och att marknaden för bränslecellsbilar redan är under etablering” säger Peter Heidlund, verkställande direktör och koncernchef i Morphic Technologies AB.