Morphics dotterbolag Finshyttan Hydro Power AB har mottagit en order från Andritz Hydro Inepar Sweden AB avseende renovering och ombyggnad av en vattenturbin i vattenkraftverket Letsi.

Under 2007 har Finshyttan renoverat aggregat 1. Denna order omfattar aggregat 2 renoverats och även den ordern har gått till Finshyttan. Renoveringen omfattar vingservomotorer, turbinaxel och turbindetaljer. Projektet kommer att löpa från mitten av november 2008 till mitten av januari 2009.

Letsti kraftstation är belägen vid Lilla Lule älv ca 16 km uppströms utflödet i Stora Lule älv. I anläggningen, som var den första i Lilla Lule älv, utnyttjas fallsträckan mellan selet Valjates och Porsi kraftstation. Arbetet med Letsi påbörjades i slutet av 1960. Anläggningens 2 första aggregat togs i drift under våren 1967. Totalt har anläggningen 3 aggregat och en effekt på 440MW, ägaren är Vattenfall.

Vattenkraften är Sveriges främsta energikälla och står för mer än 40% av landets elproduktion. I Sverige pågår en process där vattenkraftverk renoveras och moderniseras för att generera mer el.
För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]